41409

Harran

Şanlıurfa’nın 44 km güneydoğusundaki tarihi Harran kentinin adı Sümerce ve Akadca; seyahat, kervan,  kesişen yollar anlamındadır. 
Hz. İbrahim'in Filistin'e gitmeden önce bu şehirde oturduğundan Harran’a “Hz. İbrahim'in şehri” de denilmektedir.
Asur ve Babil dönemlerinde gök cisimlerinin kutsal sayıldığı Paganizmin önemli bir merkezi olan Harran’da bu dinin baştanrısı Sin'in tapınağı bulunuyordu. İlk çağdan beri varlığı bilinen ünlü Harran okulundan Cabir bin hayyan, El-bettani, Sabit bin kura, İbn-i teymiye gibi dünyaca ünlü âlimler yetişmiştir. 
Harran, 1260 Moğol istilasında tahrip edilmiş ve harap bir şekilde günümüze gelmiştir.